Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 315 2330
Contactformulier
Ontwikkeladvies45plus@minszw.nl

Per 6 december telefoondienst alleen bereikbaar tussen 09.00 uur tot en met 11.00 uur en 13.00 tot en met 15.00 uur.