Openstelling aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP

Vanaf 1 april 2022, 09.00 uur gaat het ‘ontwikkeladviesportaal.nl’ open voor registratie van ontwikkeladviestrajecten voor de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP. Vanaf 1 mei 2022 kan bij Uitvoering Van Beleid subsidie worden aangevraagd. 

Beeld: ©Rijksoverheid.nl/SZW

Deze tijdelijke subsidieregeling maakt het mogelijk kosteloos een ontwikkeladviestraject te krijgen. Met hulp van een loopbaanadviseur kunnen mensen zich aanmelden voor een persoonlijk ontwikkeladviestraject. In het ontwikkeladviestraject STAP ligt de nadruk op de mogelijkheden van scholing, die goede ontwikkelkansen op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen. Als scholing een te grote stap blijkt te zijn, kunnen ook andere vormen voor ontwikkelmogelijkheden worden verkend. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Na ontvangst van een registratiecode kan per afgerond ontwikkeladviestraject vanaf 1 mei 2022, 09.00 uur subsidie worden aangevraagd via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Hiervoor wordt een elektronisch formulier beschikbaar gesteld.

Volg de link naar de website Overheid.nl om meer over deze subsidieregeling te lezen.