Wetsvoorstel tegemoetkoming adoptiekosten aanvaard

Het wetsvoorstel tegemoetkoming adoptie is 5 juli 2011 door de Eerste Kamer aanvaard. Adoptieouders die een buitenlands kind hebben geadopteerd, krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming wordt eenmalig uitgekeerd en is een vast bedrag van € 3.700,-.

Het kabinet wil adoptiefouders tegemoetkomen omdat de kosten van een interlandelijke adoptie fors kunnen zijn. Deze regeling vervangt de aftrekmogelijkheid van buitengewone uitgaven in verband met adoptie die per 1 januari 2009 verviel. De regeling zal gelden voor adopties die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 tot stand zijn gekomen. Agentschap SZW en het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie stemmen af wanneer de regeling in werking kan treden.