Kabinet komt ouders tegemoet bij adoptie buitenlands kind

Adoptiefouders kunnen straks onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten krijgen na de adoptie van een buitenlands kind.

De tegemoetkoming gaat om een bedrag van € 3.700,- dat zij binnen drie jaar zelf moeten aanvragen bij het Agentschap SZW. De regeling geldt voor interlandelijke adopties vanaf 1 januari 2009. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie waarmee de ministerraad vandaag heeft ingestemd.