Opening vierde tijdvak SLIM-regeling Samenwerking en Grootbedrijf 1 juni 2023

Op 1 juni a.s. opent een nieuw tijdvak SLIM voor Samenwerkingsbedrijven en Grootbedrijven.

Het aanvraagtijdvak loopt van 1 juni 2023, 9:00 uur tot en met 27 juli 2023, 17:00 uur. Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector kunnen een aanvraag indienen.

Registreren

Vanaf 24 mei kunt u zich registreren als subsidieaanvrager. Op deze manier bent u er zeker van dat u direct subsidie kunt aanvragen zodra het tijdvak opengaat. Uw registratie verloopt via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Hier maakt u een account aan op naam van de hoofdaanvrager van uw samenwerkingsverband. Vervolgens registreert u zich als aanvrager voor de subsidieregeling SLIM samenwerkingsverband (hoofdstuk 3) of grootbedrijf (hoofdstuk 4). Bij opening van het tijdvak staat het aanvraagformulier direct voor u klaar.