Uitkomst loting aanvraagtijdvak september 2022 SLIM-regeling

Vanwege overschrijding van het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak september 2022 van SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (donderdag 1 september 2022 van 09:00 uur tot en met vrijdag 30 september 2022 17:00 uur), is door middel van loting de volgorde van afhandeling van de ontvangen subsidieaanvragen vastgesteld. 

Voor het tijdvak september 2022 is € 14,2 miljoen beschikbaar. Dit betekent dat de eerste 640 aanvragen in ieder geval beoordeeld zullen worden. Indien er na beoordeling budget over blijft, zal steeds de eerstvolgende aanvraag uit de lotingslijst worden opgepakt.   

De uitkomst van de notariële loting vindt u door de link te volgen naar het PDF-document.