SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijf gewijzigd

Met ingang van 1 juni 2022 verandert een aantal zaken in de procedure van beoordelen van aanvragen voor de SLIM-regeling Samenwerkingsverbanden en grootbedrijf.

Wat wijzigt?

  • Het tijdvak voor samenwerkingsverbanden wordt voor 2 maanden opengesteld per 1 juni 2022.
  • Aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor deze aanvraagronde wordt de loting afgeschaft. Dat is mogelijk omdat er voldoende budget in dit aanvraagtijdvak beschikbaar is.

De verlenging van het aanvraagtijdvak van 1 naar 2 maanden geeft indieners voldoende tijd om een goede aanvraag op te stellen. Daarbij biedt het Uitvoering Van Beleid de gelegenheid eerder contact op te nemen met aanvragers over hun aanvraag. In de praktijk bleek namelijk dat veel aanvragen in eerste instantie nog onvolledig waren. Ook voldeden ze vaak niet geheel aan alle vereisten. Dat leidt tot vragen vanuit Uitvoering Van Beleid. Hoe eerder deze vragen zijn beantwoord, hoe eerder er duidelijkheid is over het al dan niet verlenen van subsidie.

De SLIM-regeling kent meerdere doelgroepen met eigen tijdvakken van openstelling. Op 1 juni 2022 opent het tijdvak voor Samenwerkingsverbanden mkb en grote bedrijven uit de seizoensectoren horeca, landbouw en recreatie.

Meer informatie over deze regelwijziging vindt u hier: Staatscourant 2022, 13075 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers gedurende hun loopbaan blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden en er ook voor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.