Openstelling nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen op 1 maart 2022

Op 1 maart start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9:00 uur t/m 31 maart 17:00 uur.

Met de openstelling van dit tijdvak treedt tevens een wijziging in activiteit B in werking. Door subsidie voor activiteit B aan te vragen kunnen werkenden in een onderneming een loopbaan- of ontwikkeladvies krijgen.

Het maximumbedrag voor een loopbaan- of ontwikkeladvies wordt gelijkgesteld aan de Nederland leert door regelingen en bedraagt een vast bedrag van € 700 per deelnemer. Het aanvraagformulier en de bijlage begroting zijn hierop aangepast.

Campagnebeeld SLIM WERKGEVEN
Beeld: ©Rijksoverheid/SZW