Uitkomst loting vierde aanvraagtijdvak SLIM-regeling

Vanwege overschrijding van het subsidieplafond voor het vierde aanvraagtijdvak van SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (woensdag 1 september 2021 09:00 uur tot en met  donderdag 30 september 2021 17:00 uur), is door middel van loting de volgorde van afhandeling van de ontvangen subsidieaanvragen vastgesteld. 

Voor het vierde tijdvak is € 15,3 miljoen beschikbaar. Dit betekent dat de eerste 705 aanvragen in ieder geval beoordeeld zullen worden. Indien er na beoordeling budget over blijft, zal steeds de eerstvolgende aanvraag uit de lotingslijst worden opgepakt.   

De uitkomst van de notariële loting vindt u door de link te volgen naar het PDF-document.