SLIM-voorlichtingsbijeenkomsten: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op 3 en 17 februari voorlichtingsbijeenkomsten over SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Bent u geïnteresseerd in het mkb, aanvrager of adviseur? Dan is deze voorlichtingsbijeenkomst voor u bedoeld.

Leren en ontwikkelen in het mkb
Vanaf maart dit jaar kunnen mkb-ondernemers alleen of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Een samenwerkingsverband kan, naast mkb-ondernemers, bijvoorbeeld bestaan uit: O&O-fondsen, sociale partners, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen. De minister van SZW stelt hiervoor € 48 miljoen per jaar beschikbaar.

Daarnaast stelt de minister € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Grootbedrijven uit deze sector kunnen ook en aanvraag indienen.

Wat gaan we doen?
U krijgt informatie over de achtergronden van de subsidieregeling. Daarnaast gaan wij in op de aanvraagcriteria en welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor uw vragen.

Programma op hoofdlijnen
14:30 uur: inloop en registratie
15:00 uur: start programma
16:30 uur: borrel

Aanmelden
Aanmelden gaat via deze link. Geef daarbij de datum van uw keuze aan: 3 of 17 februari. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 31 januari.
We kunnen maximaal 100 deelnemers per bijeenkomst ontvangen.

U ontvangt tijdig alle informatie over het programma en de bereikbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag.

Is de bijeenkomst interessant voor iemand uit uw netwerk? Deel dan gerust dit bericht.

Contact
Hebt u nog vragen? Mail ze dan naar subsidieregelingSLIM@minszw.nl