Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op REACT-EU Sectoren.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een REACT-EU Sectoren project moet voldoen vindt u in ‘Wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020’. Op de website Overheid.nl vindt u de laatste versie van de regeling. Volg deze link van de gewijzigde subsidieregeling.

COCOF/Marktconformiteit (alleen geldend voor aanbestedende diensten).

Volg de link om de toelichting en het besluit van de Europese Commissie op het toepassen van financiële correcties in geval van tekortkomingen op het gebied van aanbesteding en marktconformiteit te lezen. Uitvoering Van Beleid (UVB) zal bij het toepassen van financiële correcties, aansluiten bij de richtsnoeren van de Europese Commissie.

Operationeel programma voor de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid”

Het Operationeel programma bevat de EU-strategie en doelstelling voor “Investeren in groei en werkgelegenheid”. Dit Operationeel programma ligt ten grondslag aan onder meer REACT-EU Sectoren. Volg deze link voor de pdf van de publicatie.