Extra aanvraagtijdvak REACT-EU Sectoren

De subsidieregeling REACT-EU Sectoren voor het tweede tijdvak is gereed en wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd.

EU-embleem met tekst
Beeld: ©SZW/DSU/UVB/ESF

Dit tijdvak gaat op 3 februari 2022 open. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het subsidiepercentage gaat van 75% naar 100%.
  • De volledige aanvragen worden op datum van binnenkomst afgehandeld. De budgetten per sector worden geschrapt.
  • De looptijd van de projecten is tot uiterlijk 31 maart 2023.

Voor deze subsidieregeling moet u zich registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid, tenzij u dit al heeft gedaan. Vragen kunt u e-mailen naar REACTSectoren@minszw.nl

Meer informatie over deze gewijzigde subsidieregeling vindt u op onze website.  Volg deze link naar de de React-EU Sectorenpagina's.