Aanvragen

Aanvraagcriteria REACT-EU Sectoren

De subsidie voor een project in het kader van REACT-EU Sectoren kan aangevraagd worden door: een O&O-fonds, vertegenwoordigd door werkgevers- en werknemersorganisaties of een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal één werknemersorganisatie en één werkgeversorganisatie. Pariteit is dus te allen tijde vereist.

Subsidie aanvragen REACT-EU Sectoren

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registreren. Heeft u dat nog niet eerder gedaan, dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen zien onder ‘Mijn registraties’ of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het nieuwe subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.

Na registratie op het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen.
Let op: Een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’ indienen. Volg hier vervolgens de aanwijzingen en verstuur de nieuwe registratie.

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vult u uw gegevens en een korte beschrijving van het project in.

U kunt op deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Deadlines en doorlooptijd

1. Aanvragen

De aanvraag voor sectoren moet worden ingediend tussen 3 februari 2022, 9.00 uur, en 18 maart  2022, 17.00 uur.

2.Beoordeling 
Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag volledig is en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Voldoet de aanvraag niet aan alle gestelde voorwaarden, dan neemt Uitvoering Van Beleid contact op met de aanvrager. Uitvoering Van Beleid neemt binnen achttien weken na afloop van het aanvraagtijdvak een beslissing over uw aanvraag.

Projectperiode
Een project kan starten vanaf de datum dat de aanvraag volledig is verklaard. Een project heeft een einddatum die niet later ligt dan 31 maart 2023

Voorschot en voortgangsrapportage
Bij de subsidieaanvraag kan verzocht worden om een voorschot van 20% van het aangevraagde subsidiebedrag. Tussentijds kan bovenop het voorschot van 20% eenmalig een voorschot van maximaal 40% van het verleende subsidiebedrag worden aangevraagd, mits reeds 40% van de kosten zijn gerealiseerd. Dit voorschotverzoek moet worden gemotiveerd en gespecificeerd op basis van een financiële rapportage van reeds gemaakte kosten.

3. Einddeclaratie
Binnen dertien weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. U dient hierbij tevens het burgerservicenummer van de deelnemers aan het project te verstrekken. Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

4. Controle en vaststellingsbeschikking

Na de indiening van de einddeclaratie vindt de eindcontrole plaats, gevolgd door een (tweede) voorschotbeschikking. Tussen het afgeven hiervan en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project wordt geselecteerd voor de zogenaamde tweedelijnscontrole. Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven.