Uitvoeren en verantwoorden

REACT-EU subsidie vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u voorbeelddocumenten die van pas kunnen komen bij uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.

Aanvragen

Gemeentelijke projecten

1100 A Bijlage activiteiten en begroting

1100 B Afspraken projectadministratie

1100 C Bijlage voor externe uitvoerders

1100 D Bijlage voor samenwerkende gemeenten

Vso en pro

1100-A Bijlage activiteiten en begroting schooljaar '20-'21

1100-A Bijlage activiteiten en begroting  schooljaar '21-'22

1100-B Bijlage afspraken projectadministratie

1100-C Bijlage deelnemende scholen

Projectadministratie voeren

Gemeentelijke projecten

Checklist REACT-EU projectadministratie

Format deelnemersbestand REACT-EU

Rekensheet caseloadverantwoording VCV

Sjabloon aanwezigheidsregistratie

Sjabloon addendum bij een arbeidsovereenkomst

Sjabloon urenregistratie

Vso en pro

Checklist ESF-projectadministratie vso en pro met SCO

Format deelnemersbestand REACT-EU vso pro

Format getekende activiteiten- en vakkenlijst

Format verklaring schoolleiding achteraf

QA vso en pro met simplified cost option

Rekentool berekening 9 maanden onderwijs

Toelichting verantwoording vso en pro met SCO

Einddeclaratie

Vso en pro

6101-A Bijlage financieel schooljaar 20-21

6101-A Bijlage financieel schooljaar 21-22

6101-B Bijlage activiteiten en realisatie schooljaar 20-21

6101-B Bijlage activiteiten en realisatie schooljaar 21-22

6101-C Bijlage deelnemende scholen

6101-D Bijlage betekenisvolle wijzigingen

6101-E Bijlage gelijke kansen non discriminatie

Gemeentelijke projecten

6101 A-01 Bijlage financieel

6101 B-01 Bijlage Gelijke Kansen Non Discriminatie

6101 C-01 Samenvatting feitelijke begunstigde en omschrijving subprojecten

6101 D-01 Bijlage betekenisvolle wijzigingen

6101 E-01 Bijlage voor samenwerkende gemeenten

6101 F-01 Bijlage voor externe uitvoerders

6101 G-01 Bijlage Rekensheet caseloadverantwoording VCV