Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de Subsidieregeling ESF 2014 - 2020 te raadplegen.

Projecten arbeidsmarktregio’s

Een REACT-EU project heeft tot doel het bevorderen van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en het voorbereiden van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie door middel van het vergroten van mogelijkheden tot arbeidsinpassing van personen die op het moment van hun start van deelneming aan een project behoren tot één of meer van de volgende doelgroepen:

  • niet-uitkeringsgerechtigden
  • arbeidsbelemmerden
  • jongeren
  • personen met een uitkering van gemeente of UWV
  • leerlingen vso/pro
  • vreemdelingen
  • werkenden

De regioaanvraag voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2020-2021 moet worden ingediend tussen 26 april 2021, 9:00 uur en 25 juni 2021, 17:00 uur.

De regioaanvraag voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2021-2022 moet worden ingediend tussen 1 mei 2021, 9:00 uur en 30 juni 2021, 17:00 uur.

De regioaanvraag voor gemeentelijke projecten moet worden ingediend tussen 26 april 2021, 9:00 uur en 25 juni 2021, 17:00 uur.