Over

In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie een omvangrijk herstelpakket ter beschikking gesteld waaronder het instrument REACT-EU.

EU-embleem met tekst
Beeld: ©SZW/DSU/UVB/ESF

Met REACT-EU wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld aan de belangrijkste fondsen onder het cohesiebeleid; het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De aanvullende middelen worden met name gericht op:

  • de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden,
  • arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het vso en het pro,
  • begeleiding naar werk of een opleiding voor gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren verblijvend in een justitiĆ«le jeugdinrichting, en
  • bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.