Kansen voor alle kinderen– Caribisch Nederland

Het doel van deze subsidieregeling is om meer kinderen die in een huishouden met een laag inkomen opgroeien te bereiken en kansen te bieden om mee te doen. De regeling staat open voor bovenregionale en landelijke projecten en initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede door kinderen uit lage inkomensgezinnen kansen te bieden. Het geld is bestemd voor benodigdheden voor kinderen (0 tot 18 jaar) die zij missen door gebrek aan geld. Dat gaat dan onder meer om schoolspullen, sportattributen, lidmaatschap van (muziek)-verenigingen, zwemles, vakantie activiteiten of een abonnement op de bibliotheek. Om er zeker van te zijn dat de middelen direct bij de kinderen terecht komen, dient de ondersteuning in natura te worden aangeboden.

Let op!

Subsidieaanvragen voor 2019 worden ingediend van 29 april 2019, 09:00 uur tot en met 13 mei 2019, 17:00 uur lokale tijd in Caribisch Nederland.