Over Kanker & Werkzoekenden

€ 500.000 is beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling om nieuwe maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die erop zijn gericht (ex-)kankerpatiënten zonder werk meer kans te geven op het vinden van een nieuwe baan.

Tijdens de vaststelling van de begroting 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en is een amendement van het Kamerlid Van Weyenberg (D66) met algemene stemmen aangenomen.

De achtergrond van dit amendement is dat de overlevingskansen bij een diagnose kanker gemiddeld genomen steeds beter worden. Er is ook toenemende aandacht voor re-integratie en begeleiding van (ex-)kankerpatiënten. Maar er zijn nog steeds mensen met kanker die hun baan verliezen tijdens ziekte.

De subsidieregeling maakt het mogelijk om financiële ondersteuning in de vorm van een eenmalige subsidie te bieden voor nieuwe projecten die zonder deze ondersteuning in de projectperiode niet tot stand hadden kunnen komen. Het amendement is gericht op ondersteuning van innovatieve maatschappelijke initiatieven voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen zonder werk die kanker hebben of die kanker hebben gehad, om hen meer kans te geven op het vinden en verkrijgen van werk. De betrokkenheid van (nieuwe) werkgevers om deze mensen aan het werk te helpen is derhalve essentieel om in aanmerking te komen voor subsidie. Wat betreft de doelgroep van de regeling, is de belangrijkste voorwaarde dat er sprake is (geweest) van een diagnose van kanker.

In 2018 kunnen organisaties van 29 oktober tot en met 16 november aanvragen indienen.