Empowerment: zet mensen in hun kracht

Net als Nederlanders met een migratieachtergrond, ouderen en jongeren kunnen vrouwen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Omdat ze net als ouderen en jongeren minder werkervaring hebben en geen uitgebreid netwerk hebben opgebouwd of te maken hebben gehad met discriminatie en huiselijk geweld.

Alleenstaande moeders kennen vaak heel eigen uitdagingen in hun pad naar de arbeidsmarkt; het is daarom een van de onderwerpen die worden besproken tijdens de inspirerende bustour voor een inclusieve arbeidsmarkt ‘Durf, Doe, Divers: Gelijke Kansen in de Regio’ met arbeidsmarktregio’s, werkgevers en ervaringsdeskundigen, georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.


Het goede voorbeeld

Alleenstaande moeders hebben een grote begeleidingsbehoefte, maar het kan een grote uitdaging zijn voor een instelling of bedrijf om die begeleiding te bieden. Recente werkervaring ontbreekt vaak, de eigen bijdrage voor kinderopvang is te hoog en soms loont het niet om te werken omdat toeslagen wegvallen. Dat zijn stuk voor stuk drempels voor de arbeidsmarkt.

Bovendien zijn bijvoorbeeld vrouwen met een migratieachtergrond opgegroeid in een beschermde omgeving waarin het voor vrouwen niet altijd gebruikelijk is om te werken, is de ervaring van de bibliotheek in de Utrechtse multiculturele wijk Kanaleneiland, waar wekelijks een gratis Helpdesk Solliciteren wordt georganiseerd om deze vrouwen te helpen.

In sommige culturen is het zo dat kinderen niet worden toevertrouwd aan anderen en opvang vaak binnen de eigen familie plaatsvindt. Een dergelijk netwerk van vrienden, familie en buren die ze kennen ontbreekt weleens in Nederland, waardoor je niet meteen van ze kunt verwachten dat ze de kinderopvang goed regelen en aan het werk kunnen.

Toch willen vrouwen graag werken, want ze krijgen er meer eigenwaarde door, doen sociale contacten op en, niet onbelangrijk, ze zijn daarmee een goed voorbeeld voor de eigen kinderen. Het loont om vrouwen in hun eigen kracht te zetten door ondersteuning te bieden bij het solliciteren zoals de Utrechtse bibliotheek doet. De bibliotheek helpt bij het zoeken naar vacatures, het maken van een cv en het schrijven van brieven en het wegwijs maken in de digitale wereld.

Persoonlijke aandacht helpt
Persoonlijke aandacht voor de achtergrond van een vrouw is nodig om een vertrouwensband te ontwikkelen. Vrouwen zijn daardoor eerder geneigd te vertellen waar ze tegenaan lopen en waar hun motivatie ligt. Dat is arbeidsintensief werk, maar het loont om erachter te komen welke competenties iemand allemaal in huis heeft door vrijwilligerswerk of het zijn van een moeder, naast de officiële opsommingen op een cv.

In sommige gevallen ligt de problematiek dieper door echtscheidingsproblemen, het overlijden van een van de ouders of financiële kwetsbaarheid. Vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld willen dolgraag verder met hun leven. Er is altijd hoop dat ze op eigen benen kunnen staan. Daar is sociale en economische participatie voor nodig, want het hebben van een baan is de beste garantie tegen terugval. Het draait om empowerment: wat kan een vrouw met haar ervaringen, wat kan zij allemaal doen op de arbeidsmarkt?

Een voorbeeld van empowerment van vrouwen zijn de projecten van vrijwilligersorganisatie Vrouwenplatform Carree. Hun doel is om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en sociale positie van meisjes en vrouwen in Overijssel. Met trots laten ze aan de deelnemers van de bustour zien wat ze doen, hoe ze het doen en waarom het zo goed werkt.

Zo loopt bij Carree het project De Nieuwe Toekomst, waar vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld een training krijgen van tien bijeenkomsten waarin zij in kaart brengt wat ze wil, haar eigen talenten ontdekt en leert kijken naar de toekomst. Vervolgens vertaalt zij dit in een concreet plan. Ze wordt een jaar lang ondersteund door een coach die haar eens per week ontmoet – of vaker, als dat nodig is. Met succes: een ruime meerderheid van de deelnemers heeft na het traject inmiddels een baan gevonden, doet vrijwilligerswerk of is een opleiding gestart.

Eigen kracht werkt

Naast coaching en begeleiding doet Carree aan bewustwording van vooroordelen bij werkgevers én bij vrouwen zelf. Bijvoorbeeld binnen het project Eigen Kracht Werkt, dat zich inzet voor meer vrouwen in technische beroepen. Hier spelen (onbewuste) vooroordelen aan beide kanten een rol. Vrouwen zijn zich er vaak niet van bewust dat techniek een mooie optie is. Werkgevers weten op hun beurt vaak niet hoe zij vrouwen moeten werven en behouden. Net als bij ouderen, jongeren en Nederlanders met een migratieachtergrond geldt: zet mensen in hun kracht.