Europese Migratie en Veiligheidsfondsen 2021-2027

Een vereenvoudiging van de financiële verantwoording van projecten in de nieuwe programmaperiode 2021-2027 gecombineerd met een vanuit de Europese Commissie opgelegde, verzwaring van de inhoudelijke eisen aan AMIF-projecten. Dat is het uiteindelijke doel voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027 van de Europese Migratie en Veiligheidsfondsen (EMVF).

Dat kwam aan de orde tijdens een onlinebijeenkomst met partijen uit de kleine migratieketen (IND, COA en DT&V), Uitvoering Van Beleid en het Bureau Verantwoordelijke Autoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Meer informatie over de nieuwe EMVF-programmaperiode en wat tijdens de bijeenkomst besproken is, is na te lezen in het document gewijd aan deze bijeenkomst.