Tijdvak AMIF 2019 gesloten

Het aanvraagtijdvak AMIF 2019 is op 28 februari 2019 om 17.00 uur gesloten.

Het is niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen voor AMIF projecten. De aanvragen die binnen het aanvraagtermijn zijn binnengekomen, worden momenteel behandeld. De aanvrager ontvangt de beslissing op de subsidieaanvraag uiterlijk medio juli 2019.