Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op uw subsidie.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een EVF-project moet voldoen vindt u in de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn  alleen van toepassing voor projecten uit jaartranche 2011 en daarna die de transitiebrief getekend hebben.

Europese beschikkingen over het EVF

De EVF Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op Europese beschikkingen. Voor de juiste besteding van uw subsidie wordt u aangeraden om kennis te nemen van Bijlage 11 van de Uitvoeringsbeschikking. Deze is ook weergegeven in het document Subsidiabiliteitsregels.
Voor de juiste besteding van uw subsidie is het niet noodzakelijk kennis te nemen van de overige Commissiedocumenten.