Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op het Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI).

Europese verordening over EaSI

Het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie is vastgesteld in een Europese Verordening die is vastgesteld op 11 december 2013.

Werkprogramma

Voor elk jaar wordt een werkprogramma opgesteld. Het werkprogramma voor 2018 is vastgesteld op 13 december 2017.

Voorbeeldprojecten

In maart 2018 heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd met een aantal voorbeeldprojecten. Het rapport kan dienen als een richtlijn voor organisaties die het voornemen hebben om gehoor te geven aan een oproep tot het indienen van een voorstel.

Meer informatie

Meer informatie over EaSI vindt u op de website van de Europese Commissie.