Over het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie

Het EU Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) financiert projecten die zich richten op het promoten van kwalitatief goede en duurzame werkgelegenheid, waarbij rekening wordt gehouden met een aanvaardbaar en passend niveau van sociale bescherming. Daarnaast richt het programma zich op het tegengaan van sociale uitsluiting, armoede en dienen projecten zich te richten op het creëren van betere arbeidsomstandigheden.

Het programma is opgebouwd uit drie aparte pijlers: PROGRESS, EURES en Progress Microfinance. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt zich uitsluitend op de pijler PROGRESS. Deze pijler richt zich op de modernisering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid. Voor 2018 is € 77.589.483 gereserveerd voor PROGRESS.

Voor meer informatie over EURES kunt u terecht bij het UWV.

Voor meer informatie over Progress Microfinance kunt u terecht bij Qredits.