Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op uw subsidie.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een EBF-project moet voldoen vindt u in de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing voor projecten uit jaartranche 2011 en daarna die de transitiebrief getekend hebben.

Europese beschikkingen over het EBF

De EBF Algemene Voorwaarden is gebaseerd op Europese beschikkingen. Voor de juiste besteding van uw subsidie wordt u aangeraden om kennis te nemen van Bijlage 11 van de uitvoeringsbeschikking. Lees ook de herziene versie van de Uitvoeringsbeschikking van 8 februari 2010.