Over Europees Buitengrenzenfonds

Het Europees buitengrenzenfonds (EBF) is een van de migratiefondsen van de Europese Unie (EU). Het EBF financiert projecten op het gebied van het beheer van de buitengrenzen van de EU.

Doel van het EBF

Bij het beheer van de buitengrenzen kunt u denken aan douane, bewaking en visabeleid. Maar het gaat ook om een respectvolle, menswaardige behandeling van mensen die illegaal deze buitengrenzen passeren. Het EBF steunt daarom onder andere projecten die zich richten op:

  • EfficiĆ«nte controle en bewaking van de buitengrenzen.
  • Beheer van de personenstromen aan de grens om een hoog beschermingsniveau te houden en tegelijk te zorgen voor een vlotte grensovergang. Dit beheer moet overeenkomen met het Schengenacquis. Ook moet het gepaard gaan met een respectvolle en waardige behandeling.
  • Gelijke toepassing van bepalingen uit het Gemeenschapsrecht die gaan over grensoverschrijding. Het gaat hierbij vooral om Verordening EG nr. 562/2006;

Subsidie aanvragen EBF niet meer mogelijk

Een beperkt aantal organisaties kwam in aanmerking voor subsidie vanuit het EBF. Dit komt doordat alleen deze organisaties de Europese buitengrenzen mogen bewaken. Bijvoorbeeld de Zeehaven Politie of de Koninklijke Marechaussee. Alleen dit soort organisaties konden subsidie krijgen van het EBF. Subsidie werd rechtstreeks toegekend.

Verantwoordelijk ministerie

Ministerie van Veiligheid en Justitie