Goedgekeurd jaarverslag EBF 2013

Op 12 augustus 2016 heeft de Europese Commissie het jaarverslag van het Europees Buitengrenzenfonds over 2013 goedgekeurd. Deze goedkeuring zorgt ervoor dat de Europese Commissie de jaartranche 2013 voor dit fonds heeft afgesloten.

Zoals is opgenomen in de Algemene Voorwaarden Europees Buitengrenzenfonds dient uw originele projectadministratie tot 5 jaar na afsluiting van het jaarprogramma beschikbaar te zijn. In deze periode is het mogelijk dat er vanuit de Europese Unie een controle wordt gedaan op uw projectadministratie. Voor nadere informatie over de bewaarplicht verwijs ik u naar de Algemene Voorwaarden.