Over ESF Actie Jeugd 2

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder de criteria op een rij:

Aanvragers die nog geen subsidie ontvingen, krijgen voorrang.

  • Uw project duurt maximaal achttien maanden.
  • U moet een sectorarrangement met de VNG kunnen overleggen.
  • U financiert 60% van de projectkosten.

Aanvraagperiode

U kunt geen aanvragen meer doen voor ESF Actie Jeugd 2.