Definitieve beoordeling aanvragen actie

De beoordelingen van ESF Actie E zijn afgerond. In totaal is aan 115 projectaanvragen subsidie verleend

Op 27 januari is de rankiing van Actie E sociale innovatie gepubliceerd. Daarmee is bepaald welke projecten het beste scoorden op basis van de kwaliteitscriteria van sociale innovatie. Inmiddels is ook beoordeeld of de projecten aan de regelgeving voldoen en of zij voor (de volledige) subsidie in aanmerking komen. Niet alle ingediende projecten die op basis van de kwaliteitscriteria goed gescoord hebben voldeden aan de regelgeving. De middelen in actie E zijn verdeeld over de projecten die hoog scoren op de kwaliteitscriteria en tevens aan de regelgeving voldoen. De begunstigden van Actie E zijn te vinden in de tabel die u vindt rechts op deze pagina onder Documenten.

Aanvragers

Voor het beschikbare budget van 12 miljoen euro in ESF Actie E zijn in totaal 314 aanvragen. Hiervan zijn 115 aanvragen gehonoreerd. Indien u een aanvraag voor actie E heeft ingediend is de beschikking inmiddels verstuurd. Deze kan een afwijzing of toekenning van de subsidie betekenen. Indien u wel een aanvraag heeft ingediend maar geen beschikking hebt ontvangen kunt u contact opnemen met Agentschap SZW.

Vragen

Als u vragen heeft over de definitieve beoordeling kunt u contact opnemen met Josefien Corbey via telefoonnummer 070 315 2106.