Ranking Actie E bekend

Voor het stimuleren van sociale innovatie is in oktober 2010 een budget van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat de aangevraagde subsidie hoger ligt dan het beschikbare budget, is er een ranking uitgevoerd.

Uitslag ranking

De indieners van een aanvraag kunnen de uitslag van de ranking inclusief puntentelling vinden in de lijst Ranking subsdieaanvragen ESF Actie E oktober 2010 (zie rechts op deze pagina onder Documenten).

Als u vragen heeft over de puntentelling van de ranking kunt u contact opnemen met Josefien Corbey via telefoonnummer 070 315 2106. Momenteel is de beoordeling van de aanvragen nog in volle gang. Zodra deze beoordeling is afgerond wordt duidelijk voor hoeveel projecten ESF middelen beschikbaar zijn. Verdere communicatie hierover geschiedt via de afwijzings- en verleningsbeschikkingen.

Beschikking

In tegenstelling tot eerder bericht worden uiterlijk 18 februari de afwijzings- en verleningsbeschikkingen van Actie E verstuurd. Als de beoordeling van een aanvraag is afgerond wordt de beschikking direct verstuurd. Het kan dus zijn dat u de beschikking al ontvangen heeft.