ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven: meer budget, binnen twee weken aanvraag indienen en loting

Vanaf maandag 10 oktober 2011 9:00 uur is het mogelijk subsidie aan te vragen voor ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven. De belangstelling voor deze subsidie overtreft alle verwachtingen. Het beschikbare budget is daarom opgehoogd en de verdeelsystematiek aangepast. Als er binnen twee weken meer aanvragen worden ingediend dan er subsidie beschikbaar is, wordt er geloot.

Meer subsidie: € 25,2 miljoen

Een aantal dagen voor de opening van het aanvraagtijdvak op 10 oktober 2011 blijkt de belangstelling voor deze subsidie alle verwachtingen te overtreffen. De staatssecretaris van SZW heeft daarom besloten het subsidiebudget op te hogen van € 24 miljoen naar € 25,2 miljoen. Door de ophoging kunnen meer subsidieaanvragen worden gehonoreerd: 1400 projecten komen nu in ieder geval voor subsidie in aanmerking. Het bleek daarbij nodig de verdeelsystematiek aan te passen en het aanvraagtijdvak te verkorten.

Andere verdeelsystematiek: loting

Als er binnen twee weken meer aanvragen voor subsidie worden ingediend dan er budget beschikbaar is, wordt er geloot. De loting bepaalt de volgorde waarin de subsidieaanvragen worden behandeld; niet het tijdstip van indiening. Alle aanvragen die in deze twee weken zijn ingediend, maken gelijke kans om voor subsidie in aanmerking te komen. Het maakt niet uit hoe snel de aanvraag is ingediend. Ook het indienen van meerdere aanvragen beïnvloedt de loting niet: per aanvrager wordt slechts één subsidieaanvraag in behandeling genomen.

Waarom een andere verdeelsystematiek?

Vanwege de grote belangstelling is het beschikbare budget verhoogd en is er voor gezorgd dat iedere werkgever die subsidie wil aanvragen een gelijke kans heeft. Het was de bedoeling de subsidieaanvragen volgens de regel “wie het eerst komt, het eerst maalt” te behandelen. Dit zou als gevolg hebben dat de meeste aanvragers zo snel mogelijk hun aanvraag zouden gaan indienen. Als een groot deel van de aanvragers op maandagochtend 10 oktober 2011, 9:00 uur tegelijk inlogt in het digitale aanvraagportaal, zou dit zeer waarschijnlijk tot technische problemen leiden. Wanneer het aanvraagportaal daardoor tijdelijk niet beschikbaar zou zijn, zou niet iedere werkgever een gelijke kans hebben om tijdig een volledige subsidieaanvraag in te dienen. Met de nieuwe systematiek is dat wel het geval: geïnteresseerde werkgevers hebben twee weken de tijd om een aanvraag in te dienen.

Praktische informatie voor het indienen van een aanvraag

  • Wanneer u een subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registreren. U maakt daartoe een account aan op het digitale aanvraagportaal. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen zien onder ‘Mijn registraties’ of u als aanvrager bent geregistreerd.
  • U heeft twee weken de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen: vanaf maandag 10 oktober, 9:00 uur, tot vrijdag 21 oktober, 17:00 uur.
  • Ondervindt u bij het inloggen problemen, dan is de maximale capaciteit van het aanvraagportaal voor dat moment bereikt. Probeert u het dan later nog een keer. Zodra andere aanvragers uitloggen, krijgt u weer toegang.

Zodra de wijziging van de ESF 2007–2013 Subsidieregeling (herzien) in de Staatscourant is gepubliceerd, wordt op deze pagina een link naar de tekst opgenomen.