ESF: Standaardprijs BBL

Per 1 oktober 2010 geldt een standaardprijs voor BBL trajecten voor aanvragen die vanaf die datum zijn ingediend. De standaardprijs bedraagt € 3.700,- per opleiding, per schooljaar.

In deze prijs zijn de directe kosten van de opleiding van een BBL-leerling opgenomen. Dit betekent dat u geen andere kosten gerelateerd aan de BBL-opleiding van medewerkers in het project kunt opnemen. In de regeling en de toelichting daarop leest u welke bewijsstukken in de projectadministratie worden opgenomen om deze standaardprijs op te kunnen voeren.
Let op: de standaardprijs geldt niet voor aanvragen die vóór 1 oktober 2010 zijn ingediend. Voor deze projecten wordt nog afgerekend op basis van werkelijke kosten.

Veelgestelde vragen

Sinds de invoering van de standaardprijs voor BBL-opleidingen zijn er veel vragen gesteld door aanvragers over hoe de regeling op dit punt moet worden geïnterpreteerd. De vragen en antwoorden vindt u rechts onder documenten. Daarnaast is een stroomschema gemaakt waaruit blijkt in welke gevallen op welke wijze moet worden toegerekend.