Lopende ESF-projectperiode verlengd wegens coronacrisis

Momenteel liggen veel projecten ondersteund met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) als gevolg van de coronacrisis stil.

Om subsidieontvangers de mogelijkheid te geven hun project af te ronden en de verleende subsidie te benutten, is de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gewijzigd.

Met deze wijziging krijgen alle verleende projecten onder de Subsidieregeling ESF 2014-2020 met als einddatum 1 maart 2020 of later een verlenging van zes maanden.

De regelwijziging is gepubliceerd in de Staatscourant.