Evaluatie ESF Actieve Inclusie, Vierde verdiepende onderzoek over 2018

Jaarlijks wordt een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van ESF Actieve Inclusie, het verhaal achter de cijfers. In het vierde onderzoek komen aan bod de kenmerken van deelnemers van  vso/pro-scholen en de justitiële doelgroep.

Evaluatie ESF Actieve Inclusie, Vierde verdiepende onderzoek over 2018