Succesvolle conferentie ‘Werken aan gelijke kansen ESF 2014-2020’

Op dinsdag 19 mei j.l. vond de conferentie ‘Werken aan gelijke kansen ESF 2014-2020’ in Utrecht plaats. Het doel was inspiratie opdoen over gelijke behandeling binnen ESF-projecten, leren van elkaars succesvolle aanpakken en de do’s en don’ts op het thema ‘gelijke kansen’.

De conferentie werd plenair ingeleid door Mary McRae van de New York University en auteur van het boek ‘Racial and Cultural Dynamics in Group and Organizational Life’. In een achttal workshops is daarna het thema ‘gelijke kansen’ vanuit verschillende invalshoeken uitgediept. ESF-subsidieaanvragers en -uitvoerders, vertegenwoordigers van gemeenten, scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en beleidsmedewerkers gingen tijdens de workshops over deze materie met elkaar in gesprek. Aansluitend was er een netwerkborrel waar de aanwezigen met elkaar en de workshopleiders konden napraten over de workshops.

De presentaties van de workshops volgen.