Nu online: ESF Toolkit centrumgemeenten

De ESF Toolkit centrumgemeenten biedt handreikingen voor de organisatie van het ESF in de periode 2014-2020. De centrumgemeenten kunnen deze Toolkit gebruiken ter inspiratie voor de eigen organisatie en afstemming in de arbeidsmarktregio.

De toolkit bestaat uit twee onderdelen:

  • praktische en toegankelijke informatie over ESF 2014-2020, waaronder een opsomming van de kernpunten van de regeling en een presentatie voor gemeenten;
  • praktijkvoorbeelden: documenten en beschrijvingen van andere centrumgemeenten over de organisatie en aanpak van ESF.

De toolkit is niet af: centrumgemeenten worden uitgenodigd goede voorbeelden te delen gedurende de gehele ESF-periode.

U vindt de toolkit rechtsop deze pagina onder Zie ook.