Nu online: Menukaart PrO VSO ESF 2014-2020

In de nieuwe ESF-programmaperiode kunnen scholen voor praktijkonderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs uitsluitend nog via hun centrumgemeente ESF-subsidie aanvragen. De menukaart bevat activiteiten waaruit deze scholen activiteiten voor hun leerlingen kunnen selecteren. Centrumgemeenten kunnen die in de ESF-aanvraag opnemen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

De menukaart is een product van de PO raad, het Platform Praktijkonderwijs en de Vereniging Landelijk werkverband praktijkonderwijs. Het document is een groeidocument: te zijner tijd worden nieuwe activiteiten toegevoegd.

Het Agentschap publiceert steeds de meeste recente versie van de menukaart.