Tussenevaluatie ESF Duurzame Inzetbaarheid

De tussenevaluatie van het eerste aanvraagtijdvak (2014) van deze subsidieregeling is uitgevoerd door Bureau Bartels. Dit onderzoek is in de eerste plaats bedoeld om leerervaringen op te doen voor het volgende aanvraagtijdvak, en om de ervaringen van de aanvragende organisaties met het eerste aanvraagtijdvak (exclusief de vaststellingsprocedure) in kaart te brengen.