Evaluatieplan ESF 2014-2020

Het Evaluatieplan ESF 2014-2020 beschrijft de uitgangspunten en plannen van Uitvoering Van Beleid rondom monitoring en evaluatie van het Operationeel Programma in de huidige programmaperiode van het Europees Sociaal Fonds (ESF).