1e tussenrapport Evaluatie Duurzame Inzetbaarheid regio's en sectoren

SEOR heeft een evaluatie van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren uitgevoerd. Dit onderzoek betreft drie fasen. Deze rapportage doet verslag van de eerste fase, waarbij met name de startfase van de regeling centraal staat, met een beschrijving van de projecten en de aanvraag- en beoordelingsprocedure. SEOR heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Ockham-IPS.