Verslag kennisbijeenkomst 13 april 2017

Aanwezig:

Katarina Sledz – AMR Drechtsteden (gemeente Dordrecht)
Niels Taal - OAVD, namens AMR Food Valley (gemeente Ede)
Bas van Zaanen - AMR Food Valley (gemeente Ede)
Erik Nierynck - Funding, namens AMR Helmond – de Peel (gemeente Helmond)
Ans Michels - AMR Zuidoost-Brabant (gemeente Eindhoven)
Carla vd Hoeven - AMR West-Brabant (gemeente Breda)
Tanja Jansen – Hassouna - AMR Midden-Brabant (gemeente Tilburg)
Jochem Meinema - RBO, namens AMR Midden-Utrecht (gemeente Utrecht)
Paulien Werner - AMR Midden-Utrecht (gemeente Utrecht)
Marijke Menting - AMR Holland Rijnland (gemeente Leiden)
Albert van Rijn - AMR Holland Rijnland (gemeente Leiden)
Natalie van Hees - Stichting Inlichtingenbureau
Marjorie Stots - Stichting Inlichtingenbureau
Gerda Hofenk - AGSZW
Gerard van Velzen - AGSZW
Arjan Wierda - AGSZW
Annet Bek - AGSZW

Aan het begin van dit overleg heeft AGSZW een aantal mededelingen:

  • De controles op de einddeclaratie tot nu toe laten in het algemeen zien dat er een hoge realisatie is bij het indienen van de einddeclaratie en dat lage correcties door AGSZW worden toegepast;
  • De planning voor de controles tot de zomer is rond, 14 controles zullen worden gepland in de periode midden augustus tot en met oktober. Voor de AMR’s die dit betreffen zal de accounthouder contact opnemen om af te stemmen over de concept bezoekdatum en de 90 dagen termijn;
  • Na oplevering van het definitieve rapport zal de accounthouder samen met de projecttrekker het rapport bespreken met de aanvrager om zo een doorkijk te maken voor de komende projecten. Eventueel kan dit op verzoek al bij het conceptrapport plaatsvinden;
  • Komende week zal via de accounthouders informatie worden verstuurd over het correctiekader (VCV en algemeen);
  • De discussie rondom privacy is zowel voor aanvragers als AGSZW een zeer actueel onderwerp. AGSZW vraagt aandacht voor zowel het prudent omgaan met het verstrekken van privacygevoelige gegevens alsook de huisvesting van het controleteam in een ruimte die recht doet aan het bespreken van privacygevoelige onderwerpen. Diverse aanvragers geven aan dat als zij vooraf meer tijd moeten steken in het verwijderen van privacygevoelige informatie uit documentatie van de steekproef zij meer tijd nodig hebben ter voorbereiding van deze steekproef. Sommige AMR’s geven aan alleen digitale dossiers te hebben. AGSZW zal nog bezien hoe we hier mee om willen gaan zodat controleurs geen onnodige informatie te zien krijgen.

Van diverse AMR’s komen signalen dat voorschotten niet betaald zijn hoewel wel een voorschotverzoek is ingediend. De desbetreffende AMR’s wordt gevraagd dit te melden aan Gerard van Velzen zodat alsnog betaald gaat worden.

Stichting Inlichtingenbureau geeft een toelichting op de werkzaamheden die zij kunnen uitvoeren voor ESF. De Stichting bestaat sinds 2001 en heeft als opdrachtgevers VNG en het Ministerie van SZW. Zij levert alleen digitale diensten.

Het product dat ze levert voor ESF heeft als doel om aan te tonen dat deelnemers voldoen aan de ESF-criteria. Ze gebruikt hiervoor het UWV als bron en kan zo uitkerings- en inkomensgegevens koppelen aan BSN. De AMR’s leveren hiervoor zelf BSN aan en geven daarbij per BSN aan onder welke doelgroep de deelnemer valt.

Gemeente levert zelf aan onder welke doelgroep de deelnemer valt.

IB toetst enkel aan aangeleverde doelgroep.

Doelgroepen:
- Jongere: niet getoetst (rekenregel)
- Niet uitkeringsontvanger: geen werk of uitkering
- 50+: niet getoetst (rekenregel)
- > 6 maanden: bij uitkering aanvangsdatumtraject (of maand ervoor) minimaal 178 dagen uitkering ontvangen in 12 maanden voor traject
- Geen statushouder: niet getoetst
- Arbeidsbelemmerde: uitkering waaruit belemmering blijkt

Aanleveren via www.inlichtingenbureau.nl.

Uitwissel-momenten:
- aanleveren kan maandelijks voor dag 1
- retour uiterlijk laatste dag van de maand
- alleen laatste aangeleverde bestand wordt verwerkt
- nieuw bestand overschrijft eerdere aanlevering die maand
- afgekeurde BSN’s worden niet verwerkt
- verwerkingsverslag toont fouten