Regiobijeenkomsten september 2014

Uitvoering Van Beleid heeft in september met de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s bijeenkomsten gehouden over de projectadministratie ESF 2014-2020 en het thema bevordering gelijke kansen non-discriminatie binnen de regeling.

Hieronder vindt u de presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gegeven. De eerste presentatie heeft betrekking op een nieuwe methode waar de centrumgemeenten gebruik van kunnen maken (nog niet opgenomen in de handleiding projectadministratie) bij het verantwoorden van de kosten voor klantmanagers die zich met re-integratietrajecten bij gemeenten bezighouden. De tweede presentatie heeft specifiek betrekking op de projectadministratie voor pro-vso scholen. De derde presentatie geeft aan hoe binnen de projecten rekening kan worden gehouden met het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.