Regiobijeenkomsten april 2016

Uitvoering Van Beleid heeft in april 2016 met de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s regiobijeenkomsten gehouden over de subsidieregeling ESF 2014-2020. De bijeenkomsten zijn door vrijwel alle centrumgemeenten bezocht. Ook waren leden van het Comité van Toezicht en de Europese Commissie bij enkele bijeenkomsten aanwezig.

Onderstaand de presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gegeven.

De eerste presentatie heeft betrekking op een tussentijdse evaluatie die onlangs gehouden is. De resultaten zijn gedeeld en hebben geleid tot enkele aanpassingen in de uitvoering die direct zijn doorgevoerd. Het rapport zal binnenkort op de website worden geplaatst.

De tweede presentatie geeft aan hoe binnen de projecten rekening kan worden gehouden met het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie. De uitkomsten van de ronde tafelgesprekken zijn gedeeld en het nieuwe handvat consensus verklaring is besproken. De verklaring en de handleiding worden binnenkort bij de Toolkit op de website geplaatst.

De derde presentatie had per bijeenkomst een andere invulling omdat verschillende projecten, die onder het onderdeel Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) van de subsidieregeling ESF 2014-2020 zijn ingediend en goedgekeurd, een presentatie hebben gegeven van hun project. Bijgevoegd zijn de presentaties van de gemeenten Roermond, Eindhoven, Goes, Leiden en Enschede.
Voor SITS kunnen nog nieuwe aanvragen worden ingediend.

Presentatie Evaluatie ESF Actieve Inclusie

Presentatie Van DoorneHuiskes (GKND)

Presentatie SITS Zeeland

Presentatie SITS Roermond

Presentatie SITS Eindhoven

Presentatie SITS Leiden

Presentatie SITS Enschede