Regiobijeenkomsten april 2015

In april zijn voor de vierde keer regionale bijeenkomsten op vier locaties gehouden voor alle centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. Uitvoering Van Beleid organiseert twee keer per jaar deze bijeenkomsten voor en met de centrumgemeenten die allen deelnemen aan het ESF programma Actieve Inclusie ESF 2014-2020. Het was de eerste keer dat de nadruk werd gelegd op de uitvoering van de projecten.

De monitoring van de projecten, de vereenvoudigde verantwoording van kosten van klantmanagers die zich met ESF deelnemers bezig houden en goede voorbeelden uit de praktijk van het bevorderen van gelijke kansen voor vrouwen en mannen en het tegengaan van discriminatie, stonden op de agenda. Als rode draad liep door het programma het advies aan de centrumgemeenten vooraf afspraken met Uitvoering Van Beleid te maken over de uitvoering van de projecten, zodat achteraf de controle op de verantwoording kan worden beperkt tot het vaststellen dat er conform de gemaakte afspraken is gewerkt. Aan de bijeenkomsten hebben 31 van de 35 centrumgemeenten deelgenomen. Ook hebben enkele leden van het Toezichtcomité, waaronder de landendesk van de Europese Commissie, de bijeenkomsten bezocht. Onderstaand de presentaties die zijn gehouden.