Informatiebijeenkomst 27 juni 2013

Op 27 juni 2013 organiseerde Uitvoering Van Beleid een informatiebijeenkomst voor arbeidsmarktregio’s en centrumgemeenten over ESF 2014 - 2020. Staatssecretaris Jetta Klijnsma opende deze druk bezochte bijeenkomst met een enthousiasmerende speech. Er zijn presentaties gegeven door Marijke Koning (beleidsmedewerker ministerie SZW), Natalie Koot (projectleider ESF 2014-2020) en Karin van Meer (programmanager Noordoost Brabant Werkt!). De meeste gestelde vragen en antwoorden tijdens deze bijeenkomst vindt u eveneens hieronder.