ESF Bijeenkomst 10 juni 2014

Op 10 juni 2014 is de start van de nieuwe ESF programmaperiode 2014 - 2020 gemarkeerd samen met staatssecretaris Klijnsma tijdens een goed bezochte bijeenkomst voor arbeidsmarktregio’s. De staatssecretaris riep de arbeidsmarktregio’s op een beroep te doen op de 144 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de Participatiewet.

Op 1 mei is het eerste aanvraagtijdvak voor de nieuwe ESF programmaperiode 2014-2020 opengegaan en inmiddels hebben de eerste centrumgemeenten een aanvraag ingediend: centrumgemeente Almere voor de arbeidsmarktregio Flevoland en centrumgemeente Breda voor de arbeidsmarktregio West Brabant. Beide centrumgemeenten presenteerden hun plan van aanpak voor ESF en de do’s and don’ts daarbij tijdens een inspirerende workshop. De presentaties en een foto impressie vindt u hieronder.