Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op uw subsidie.

Wetgeving

De regels waaraan een EGF-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling EGF. Op de website Overheid.nl vindt u de laatste versie van de regeling. Ook vindt u daar eerdere versies uit februari 2014 en juni 2010, de wijzigingen op de regeling en de bijhorende toelichtingen.

De Handleiding Projectadministratie (HPA)

De Handleiding Projectadministratie (HPA) is een hulpmiddel om te voldoen aan regels die gelden voor het inrichten van de projectadministratie. Volgt u de aanpak uit de HPA, dan kunt u erop vertrouwen dat u aan de eisen uit de subsidieregeling voldoet. Geeft u een invulling aan uw projectadministratie die afwijkt van de HPA, dan moet u aantonen dat u aan de eisen van de subsidieregeling voldoet. Uitvoering Van Beleid adviseert om contact op te nemen wanneer u van plan bent af te wijken van de HPA.

Europese verordeningen

De EGF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen. Deze verordeningen zijn onder andere 1309/2013, 1927/2006 en 546/2009. Volg de link om de meeste recente verordening te bekijken.