Het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de coronacrisis

De Europese Commissie heeft op 13 maart jl. een mededeling gepubliceerd waarin het een pakket Europese maatregelen aankondigt gericht op de sociaaleconomische gevolgen van COVID-19.

In deze mededeling brengt de Commissie onder andere onder de aandacht dat lidstaten mogelijk aanvragen kunnen indienen voor ondersteuning uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF) indien sprake is van twee kwartalen krimp. De Europese Commissie doet geen voorstel voor aanpassing van het EGF. De huidige verordening biedt al ruimte om het EGF in te zetten bij economische neergang.

Op dit moment zijn EGF-aanvragen op grond van de gevolgen van COVID-19 dus niet mogelijk. Indien er aanvullende mededelingen zijn of verandering hierin komt, dan informeren wij u via deze website en onze sociale media.

De huidige aanvraagcriteria blijven gelden.