Verzoek tot deelname openbare raadpleging EGF 2014-2020

Deze openbare raadpleging heeft tot doel de tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering te ondersteunen, overeenkomstig artikel 20 van de nieuwe EFG-verordening (1309/2013) die in december 2013 is vastgesteld. De tussentijdse evaluatie heeft betrekking op de activiteiten van het EFG in de periode 2014-2015. Ten behoeve van de evaluatie worden de standpunten van belanghebbenden en begunstigden in de breedste zin verzameld.

De openbare raadpleging vervult  een dubbelrol. Zij helpt niet alleen bij het beoordelen van de doeltreffendheid, efficiëntie, duurzaamheid en andere aspecten van de dossiers die worden geanalyseerd, maar ook bij het vormgeven van de toekomst van het EFG. Verwacht wordt dat de openbare raadpleging waardevolle input zal leveren voor de toekomstige ontwikkeling van het fonds.

Daarom vragen wij u deel te nemen aan de openbare raadpleging en ons te helpen bij deze ontwikkeling.