Over Eerlijk, gezond en veilig werk

De minister stelt € 600.000 beschikbaar voor projecten die zijn gericht op preventieve activiteiten die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werken en projecten die zien op het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werken.

Het ministerie van SZW is in 2018 gestart met het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Dit programma richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot, klein en binnen elke branche. Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld door alle werknemers in het bedrijf van de juiste beloning te voorzien en door te zorgen voor een veilige werkplek, waar werknemers zonder gezondheidsschade kunnen werken. Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers: goed werk, werkt goed!

Middels het programma wordt beoogd het eigen initiatief in sectoren, brancheorganisaties en bedrijven te bevorderen om vanuit goed werkgeverschap te werken aan eerlijk, gezond en veilig werk. Streven is daarnaast om met dit programma behalve bij werkgevers ook meer bewustwording te creëren bij en voor specifieke doelgroepen werkenden ten aanzien van de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk. Gedacht kan worden aan doelgroepen als arbeidsmigranten, jongeren en flexwerkers.

Om de uitwerking van initiatieven ter bevordering van eerlijk, gezond en veilig werk in sectoren en branches te stimuleren is in het jaar 2019 in totaal € 600.000 via een subsidieregeling aan subsidie beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 17 juni t/m 31 juli 2019

Meer informatie over het programma vindt u op het arboportaal: https://www.arboportaal.nl/campagnes/eerlijk-gezond-veilig-werk